Ubytovací řád

Ubytování v jesenickém domečku

je týdenní, od soboty do soboty. 

Kratší termíny (minimálně dvě noci) lze domluvit pouze mimo letní a zimní sezónu. Nástup ubytování je od  18 hodin, odjezd od 8 do 10 hodin. Přesnou dobu je vždy nutno dohodnout. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Užívat chalupu může jen počet předem nahlášených osob. Platí tedy přísný zákaz pobývání nenahlášených osob.

Ubytovaní jsou povinni užívat prostory chalupy řádně, v souladu s ubytovacím řádem a jen tak, k čemu jsou určeny. Není dovoleno bez souhlasu majitele chalupy přemisťovat, upravovat nábytek a vybavení či provádět jakékoliv změny. Veškeré vybavení jsou ubytovaní povinni používat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku. V souvislosti s uvedeným doporučujeme mít sjednánu odpovědnostní pojistku.

V celém objektu je přísný zákaz kouření!
Čtyřnohé mazlíčky je ZAKÁZÁNO nechávat v domečku bez dozoru.
Pobyt v prostorách domečku, terasy,  i celé zahrady - včetně trampolíny, je na vlastní riziko. Za případné úrazy neručíme.
Po celou dobu pobytu je nutno udržovat v objektu i na zahradě čistotu a pořádek. 

Ubytovaní jsou povinni před odjezdem uvést všechny užívané prostory do stavu, ve kterém jim byly propůjčeny. (to se týká i zahrady, zejména po vašich mazlíčcích)

Při odchodu je nutno zajistit objekt - zajistit okna a zamknout dveře. 

Jakékoliv závady jsou ubytovaní povinni tuto okamžitě nahlásit majiteli domečku.

Ubytovaní jsou povinni zaplatit veškeré škody způsobené vlastním zaviněním (dle ceníku, který je přílohou ubytovacího řádu -  jinak dle ceny opravy). Kauce na tyto škody, zaplacená při příjezdu v rámci celé ceny za ubytování, bude vrácena ubytovaným na bankovní účet po kontrole domečku a jejího vybavení, a to nejpozději do 3 dnů.

Při převzetí domečku doporučujeme překontrolovat stav vodoměru, plynoměru a rozvaděče el. energie (bude uvedeno v protokolu o předání domečku).

Příloha:

umytí použitého nádobí, včetně vyklizení myčky;

při nedodržení požadavku sankce 300,- Kč při předání objektu.

-úklid psích exkrementů kolem domu a na zahradě;

při nedodržení požadavku sankce 500,- Kč při předání objektu.

-vyklizení lednice;

při nedodržení požadavku sankce 200,- Kč při předání objektu